Javna nabava


KORISNIK:                                   Machiper oprema d.o.o, Varaždin

NAZIV PROJEKTA:                      „Izgradnja proizvodne hale poduzeća Machiper oprema d.o.o.“

 
POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE: Obavijest o nabavi (.doc file), Dzn izgradnja i opremanje proizvodne hale (.doc file), Prilog 5 projektna dokumentacija (.zip file), Prilog 6 Troškovnik (.xls file)

Obavijest o nabavi

Dzn Izgradnja i opremanje proizvodne hale


Prilog 5 projektna dokumentacija

Prilog 6 Troškovnik - NEVAŽEĆA VERZIJA

1. Pojasnjenja dokumentacije za nadmetanje


2. Pojasnjenja dokumentacije za nadmetanje

Projektna dokumentacija - dopuna

Prilog 6 Troškovnik v2 - NEVAŽEĆA VERZIJA

3. Pojašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje

Prilog 6 Troškovnik v3

4. Pojašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje
Read 3680 times