Usluge

Kako raspolažemo dovoljnim kapacitetima, u stanju smo Vam ponuditi izradu pozicija od lima. Pritom Vas molimo da uzmete u obzir sljedeće:

- ukoliko imate vlastite nacrte pozicija (razvijeni oblik za rezanje) molimo da ih dostavite u dwg ili dxf formatu

- format koji možemo rezati: do 1500 x 3000 mm

- debljina rezanja: do 25 mm (crno) ili 4 mm (obojeni metali)

- ako ne posjedujete nacrte u elektroničkom obliku, donesite nacrte na papiru i mi ćemo izraditi sve potrebno

- najjača savijačica koju posjedujemo duljine je 3000 mm, a ostvaruje 100 tona pritiska

- ukoliko trebate uslugu pocinčavanja pozicija, u suradnji sa podizvođačima možemo Vam ponuditi i tu opciju, a jamčimo Vam sukladnost sa RoHS standardom

 - za pozicije izrađene iz našeg materijala dajemo certifikat materijala

- za sve daljnje informacije na raspolaganju smo Vam radnim danom od 7 - 15 sati.

Hvala!