Opis projekta

KORISNIK:                                   Machiper oprema d.o.o., Varaždin

NAZIV PROJEKTA:                     „Izgradnja proizvodne hale poduzeća Machiper oprema d.o.o.“

KRATAK OPIS PROJEKTA:            
U sklopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Poduzeće Machiper oprema d.o.o. postalo je
korisnik bespovratnih sredstava iz javnog poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“.
Svrha projekta je doprinijeti jačanju
regionalne konkurentnosti kroz ulaganje u izgradnju novih proizvodnih kapaciteta te time povećati konkurentnost poduzeća,
daljni rast i razvoj. U sklopu projekta izgradit će se proizvodna hala površine 8.957 m2 te će se provesti usavršavanje djelatnika
za upravljanje tehnološkim procesima zavarivanja.

CILJEVI I OČEKIVANI

REZULTATI PROJEKTA:             
Realizacijom Projekta je planirano povećanje prihoda poduzeća kao i povećanje prihoda od izvoza te nova zapošljavanja.
Izgradnjom proizvodne hale osigurat će se proširenje proizvodnih i skladišnih kapaciteta čime se dugoročno ostvaruje
rast i razvoj poduzeća. Osposobljavanjem 4 djelatnika za upravljanje tehnološkim procesima zavarivanja povećat će se
kompetencije djelatnika i kvaliteta odvijanja proizvodnih procesa.

UKUPNA VRIJEDNOST

PROJEKTA (u HRK):                        30.145.365,79 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:     11.265.743,25 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE

PROJEKTA:                                     5. siječnja 2018. god.  – 25. siječnja 2020. god.

KONTAKT OSOBA:                        Goran Grgić, g.grgic@machiper-oprema.com

KORISNI LINKOVI:                         www.strukturnifondovi.hr;

                                                        www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Machiper oprema d.o.o.